Më shumë

  Përkthime | Translations

  Këtu do të gjeni programe, poezi dhe shkrime të ndryshme me interes, të përkthyera në gjuhën shqipe...

  Përkthime

  Programe:

  Poezi:

  Histori:

  Artikuj:

  - TLS, 20.11.2003 (përkthim nga anglishtja) SQ - Wissenschaft 3, 2002 (përkthim nga gjermanishtja) - dërguar për TemA. SQ - Weekendavisen, 23.05.2001 (përkthim nga danishtja) SQ, DK - Politiken, 01.04.2001 (përkthim nga danishtja) - botuar në QIK dhe Bota Sot. SQ - Politiken, 17.03.2001 (përkthim nga danishtja) - botuar në TemA. SQ - Weekendavisen, 9-15.02.2001 (përkthim nga danishtja) - botuar në TemA dhe Trepca.net. SQ, DA, DE, EN - Weekendavisen, 19-25.01.2001 (përkthim nga danishtja) - botuar në TemA. SQ - Politiken, 20.12.2000 (nga danishtja) - botuar në TemA. SQ - Politiken, 11.06.2000 (përkthim nga danishtja) SQ, DK - Politiken, 29.05.1997 (përkthim nga danishtja) SQ