Më shumë
  Vizito kanalin tim në YouTube

  Emisioni Hapësirë Copyright © 2015, TV Kopliku

  - Bisedë në studio për aktualitetin politik, me gazetarin Rifat Ymeri

  Hapësirë, TV Kopliku, 10.04.2015


  Arben Çokaj - Mrekulli n'katror - poezi - 300
  Për demokracinë - 300
  Ludvig Holberg - Skënderbeu
  Arben Çokaj - Bota dhe shqiptarët - 44 përkthime
  Lirika daneze - përkthim në shqip nga Arben Çokaj
  Si ka filluar jeta në tokë? - përkthim nga Arben Çokaj
  Diamanti i Janinës nga William Plomer - përktheu Arben Çokaj